Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom

— Edward Stanley (1826-1893)

CardiMo hjälper företag att ta ansvar, och att uppmuntra individen att nå sina personliga mål.

Tjänsten

CardiMo är en företagstjänst där pulsbaserad träning följs upp och kan kopplas till valfritt incitament/bonus för individer eller grupp. Detta ger medarbetaren frihet att välja den träningsform som passar bäst utifrån intresse, vilket höjer motivationen. CardiMo är ett system för arbetsgivaren som vill prioritera sina medarbetares hälsa, ekonomi och produktivitet, på både kort och lång sikt. När det kommer till incitament/bonus så anpassas det till vad bolaget tycker är en bra lösning, och här finns flera möjligheter. Kontakta oss så berättar vi mer.

Man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor.

— Alexis Carrel (1873-1944)

Varför pulsträning

Då pulsträning är den enskilt största hälsoförbättraren för de allra flesta, sjuktalen är på väg upp, och politiker vill att företagen skall ta större ansvar för kostnaderna så behöver många företag fokusera och aktivt uppmuntra sina medarbetare att hålla sig friska.

Friskare

Med regelbunden träning minskas risken för både psykisk och fysisk ohälsa.

Ökad produktivitet

Man kan räkna med en ökning på 10-30%, jämfört med en otränad person.

Mer energi, mindre sjukdomar

Träning medför ett starkare hjärta, mer energi, ökad blodcirklation, bättre fettförbränning, ökad livskvalité och mycket, mycket mer.

Empty your mind, be formless. Shapeless, like water.

— Bruce Lee (1940-1973)

Vetenskap

Här är rekommendationer för fysisk aktivitet för folkhälsan, publicerat i Läkartidningen. Nedan delar av artikeln som gärna kan läsas i sin helhet:

Exempel på upplägg av fysisk aktivitet som motsvarar lägsta rekommenderad dos med varierande intensitet, duration och frekvens som alla motsvarar en och samma dos (energiförbrukning).

Måttlig intensitet: 30 minuter × 5 dagar = 150 minuter per vecka eller 50 minuter × 3 dagar = 150 minuter per vecka. Således ryms det tidigare budskapet »30 minuter under de flesta av veckans dagar« även inom de nya rekommendationerna.

Hög intensitet: 25 minuter × 3 dagar = 75 minuter per vecka eller 15 minuter × 5 dagar = 75 minuter.

Observera att den fysiska aktiviteten bör spridas på flera av veckans dagar (minst 3) och att man också kan blanda fysiska aktiviteter av måttlig och hög intensitet under veckan.

Läs hela artikeln här

Vill uppmärksamma delar av en artikel från Läkartidningen gällande FYSS:

Att människan är byggd för rörelse och att fysisk aktivitet är säkerställt för hälsa och välmående blir alltmer klarlagt i ett stort antal välkontrollerade studier. Regelbunden fysisk aktivitet över veckor och månader påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna och andra organ. På olika sätt bidrar detta till förbättrad livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis diabetes typ 2, övervikt/fetma, hjärt–kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtida död oavsett orsak. Intressant är att ett enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på blodtryck och blodsockerkontroll.

Läs hela artikeln här

Följ CardiMo på MyNewsDesk

Tillbehör

CardiMo jobbar idag i både med Polar och Garmins utbud av produkter.

Vill du enbart köpa deras produkter så går det också bra. Pris på förfrågan (info@cardimo.se), beroende på antal.

De produkter vi bl.a. använder idag är:

V800

M430

A370

Vivosport®

Vivoactive® 3

Lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it.

— Plato (424-348 B.C)

CardiMo's Historia

MGNT 4 HIRE var konsultbolaget som startades 2010, och innan dess har erfarenheter från både små men mest stora bolag byggts upp i olika ledande positioner. När MGNT 4 HIRE stod för utmaningen att anställa ytterligare personal, så saknades något som gjorde MGNT 4 HIRE annorlunda mot andra bolag. Naturen och att vara ute i kombination med träning, utmaning men under frihet samt uppföljning och återkoppling, var faktorer som önskades kombinera. CardiMo blev resultatet, och samtlig personal på MGNT 4 HIRE har haft detta upplägg i sina anställningsavtal. Dock gick det under arbetsnamnet MotionsMotivator, som slutligen efter mycket tankar och funderingar med nära och kära blev just CardiMo.

Vision

CardiMo's vision är att alla arbetsgivare skall ha friska och produktiva medarbetare med god livskvalité på både jobb och fritid. Detta skapas genom att motivera anställda till puls-träning, med tydliga individuella mål som är mätbart. Företaget skapar ett incitament till de anställda som motiverar, så levererar CardiMo rapporter på utförd träning, vilket blir ett verktyg som följer upp utfallet genom pulsmätare som varje utövare använder. Om du bara skall göra en sak för att förbättra hälsa och produktivitet så är det konditionsträning som har bäst och flest fördelar. Låt oss berätta mer om fördelarna och möjligheterna till ökat engagemang och hälsa på just ditt företag!

Kontakta oss